top of page

Om NM for Ungdom (UM)

Ungdomsmesterskapet er norgesmesterskap for friidrettsungdom i alderen 15-19 år.  Regnet i antall deltakere er UM det største mesterskapet i norsk friidrett. Totalt skal det kåres ikke mindre enn 157 norske mestere i løpet av tre dager. Antall deltakere har de siste årene vært mellom 700 og 800. Antall enkeltstarter er ca. 1600. I tillegg kommer ledere, trenere og andre tilreisende. Det forventes ca 500 trenere, ledere og foreldre.

 

Samlet antall tilreisende vil legge beslag på store deler av regionens hotellkapasitet. Vi regner med å bidra med ca 2500 overnattingsdøgn for hotellbransjen denne helgen.

 

Det er første gang NM for Ungdom utendørs legges til regionen.

 

Sandnes IL vil engasjere et stort antall friville dommere og funksjonærer. Trolig vil det til enhver tid være mellom 200 og 250 frivillige i arbeid for å gjennomføre arrangementet på en god og forsvarlig måte.

Som en del av forberedelsene vil det bli lagt ned et betydelig forarbeid i kurs og oppdateringer for våre dommere og funksjonærer.

 

NM for Ungdom gjennomføres i helhet som rent dugnadsarbeid av lagets medlemmer. Vi antar at antall dugnadstimer vil ligge i størrelsesorden 15.000 timer.

 

Jubileum - Sandnes IL er 70 år

Sandnes idrettslag ble stiftet i januar 1946. Følgelig er idrettslaget 70 år i 2016. UM vil sammen med NM Mangekamp innendørs være en del av vår markering av vårt 70-års jubileum.

 

NM for Ungdom (Ungdomsmesterskapet) er støttet av Sandnes kommune.
Sandnes kommune har gjennom mange år vist at kommunen er villig til å tilrettelegge for friidretten i Sandnes, herunder gjøre det mulig å arrangere større mesterskap.
Sandnes Idrettslag takker kommunen for all støtte.

 

 

 

 

 

Anchor 1
bottom of page