top of page

Akkreditering

70-årsjubilanten Sandnes Idrettslag ønsker pressen hjertelig velkommen til NM i friidrett på Sandnes stadion.

Presse og medier som ønsker tilgang til området i Sandnes Idrettspark må søke om akkreditering.

Forespørsel om akkreditering må være Sandnes Idrettslag i hende innen akkrediteringsfristens utløp som er 31. august 2016. Søknad sendes på e-post til presseansvarlig Kenny Rettore: kenny@rettore.no

Akkrediteringsforespørselen blir vurdert av Sandnes Idrettslag og vi må presisere at ingen er garantert akkreditering. Hvis det er snakk om akkreditering på vegne av en mediebedrift er det den enkeltes redaksjon sitt ansvar å sørge for sikre seg bekreftelse på eventuell godkjent akkreditering.

Hvis akkreditering aksepteres kan dette (samt «gule vester») hentes på stevnekontoret i åpningstiden.

Ved avhenting av akkreditering skal gyldig pressebevis vises uoppfordret.

Sandnes idrettslag vil legge ut mer informasjon til pressen i slutten av august.

bottom of page